Informacje ogólne

Interesanci Urzędu Miasta Chełm mają możliwość wysłania elektronicznych formularzy za pomocą:

- Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Chełm,
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Do wniosku Interesant powinien dołączyć zeskanowane wymagane dokumenty.

Jeśli dana sprawa wymaga wniesienia opłaty Interesant powinien dołączyć potwierdzenie elektronicznego dokonania przelewu wymaganej opłaty albo zeskanowany dowód wpłaty tej opłaty.


Dla załączników do wniosków wymagane są następujące parametry minimalne:

- załącznik w formacie JPEG – rozmiar pliku nie może być większy niż 400 kB;

- załącznik w formacie PDF – rozmiar pliku nie może być większy niż 1 500 kB.

Zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów to:

- przestrzeń barw: greyscale lub sRGB.

- rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: minimalnie 1 200 x 900 pikseli, maksymalnie 2 500 x 3 500 pikseli;

- kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100.


Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 prowadzony w Banku PEKAO S.A. I O/Chełm.

Raporty z badań ankietowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo miejscowe
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
Deklaracja dostępności