Chełmska Rada Seniorów

W dniu 19 czerwca 2019 r. Zarządzeniem Nr 246/19 Prezydenta Miasta Chełm powołano Chełmską Radę Seniorów w składzie:

1) Zdzisława Bisko,
2 ) Bogusław Ciemiński,
3 ) Elżbieta Dziedzicka,
4 ) Leszek Guściora,
5 ) Stanisława Jakubczyk,
6 ) Janina Jatczak,
7 ) Kamila Koper,
8 ) Tadeusz Kornyluk,
9 ) Stanisław Mielniczuk,
10 ) Lucjan Nadzieja,
11 ) Ryszard Prościński,
12 ) Marek Tomaszewski.

Treść Zarządzenia TU:

Więcej informacji o Chełmskiej Radzie Seniorów TU:

Przewodnicząca Chełmskiej RadySeniorów - Pani Stanisława Jakubczyk,

Wieceprzewodniczący Chełmskiej Rady Seniorów - Pan Marek Tomaszewski,

Wiceprzewodniczący Chełmskiej Rady Seniorów - Pan Stanisław Mielniczuk,

Sekretarz Chełmskiej Rady Seniorów - Pani Elżbieta Dziedzicka.