Zaproszenie na Chełmską Radę Seniorów

Przewodnicząca Chełmskie Rady Seniorów zaprasza na czwarte posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 13:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 według poniższego porządku posiedzenia

  1. Otwarcie czwartego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  4. Informacja Przewodniczącej Chełmskiej Rady Seniorów z realizacji wniosków zgłaszanych podczas trzeciego posiedzenia.

  5. Propozycje działań na rzecz seniorów w 2020 r.

  6. Dyskusja i wolne wnioski.

  7. Zakończenie posiedzenia.