Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie

Zarządzeniem Nr 269/19 Prezydent Miasta Chełm z dnia 01 lipca 2019 r.w skład Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie na czteroletnią kadencję , która rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2019 r. , a upływa 29 czerwca 2023 r. powołuje:

1) Panią Jolantę Konopko - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" w Chełmie,

2) Panią Beatę Chraścinę - Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,

3) Pana Jacka Bobrusia - Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprwanością i Ich Przyjaciół ,,Zbyszko" Chełm,

4) Pana Ryszarda Stawirskiego - Stowarzyszenie "Lejdis & Dżentelmen Dzieciom" w Chełmie, Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,

5) Panią Edytę Dąbska - Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm.

 

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020 r. Rada wybrała z pośród swoich członków Przewodniczącego oraz Sekretarza na okres jednego roku.

Przewodniczącą Miejskiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych została Pani Beata Chraścina,

Sekretarzem  Miejskiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych została Pani Edyta Dąbska.