A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

Logo projektu Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

W ramach środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych Miasto Chełm realizuje n/w projekty:

Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie– II etap

Kwota dofinansowania – 1 432 021,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 1 790 026,34 zł.

Cel projektu – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty - podniesienie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika, odwodnienie drogi, budowa przystanków wyposażonych w perony.

Przewidywany termin wykonania Zadania – do 31 sierpnia 2020 r.

Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie

Kwota dofinansowania – 443 382,15 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 634 885,10 zł.

Cel projektu – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty - rozwiązanie problemu związanego z segregacją ruchu pieszego i kołowego poprzez wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z kostki bukowej betonowej wraz z wprowadzeniem „strefy zamieszkania”, doświetlenie i odwodnienie pasa drogowego.

Przewidywany termin wykonania zadania – 31 grudnia 2020 r.

Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie

Kwota dofinansowania – 6 780 192,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 9 964 134,11 zł.

 

Cel projektu – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty – normatywne szerokości pasa ruchu, widoczne, przejrzyste, łatwe do przekroczenia i czytelne skrzyżowania ulic, przeniesienie ruchu rowerowego na wydzieloną ścieżkę rowerową, oświetlenie i odwodnienie drogi.

Przewidywany termin wykonania Zadania – do 31 grudnia 2020 r.

Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie

Kwota dofinansowania – 4 444 154,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 5 555 193,54 zł.

Cel projektu – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty – przebudowa skrzyżowania zwykłego czterowlotowego skanalizowanego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, dwupasowym z wydzielonymi pasami do skrętu w prawo, co spowoduje zwiększenie przepustowości wlotów na skrzyżowanie poprzez grupowanie pojazdów i zmniejszenie punktów kolizyjnych.

Przewidywany termin wykonania Zadania – do 31 grudnia 2020 r.

 

Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie

Kwota dofinansowania – 277 146,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 395 922,86 zł.

Cel projektu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty - nowa nawierzchni jezdni, likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych oraz zjazdach, nowe czytelne oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie

Kwota dofinansowania – 1 311 116,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 1 873 022,99 zł.

Cel projektu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty – nowa nawierzchnia jezdni i chodników po lewej stronie ulicy, nowe przejścia dla pieszych, nowe czytelne oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie

Kwota dofinansowania – 1 116 350,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 1 594 785,92 zł.

Cel projektu – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty – nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki i wymiana nawierzchni na chodnikach istniejących, nowa nawierzchnia zatoki autobusowej, nowe czytelne oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie

Kwota dofinansowania – 750 662,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 1 072 375,31 zł.

Cel projektu – poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty - normatywna szerokość pasa ruchu, nawierzchnia bitumiczna jezdni, chodniki z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego.

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack