Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Informacja o przeprowadzeniou konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projketu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwes edabska 415
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Chełm w roku szkolnym 2021/2022 edabska 411
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego edabska 456
Po raz kolejny ogłaszamy Konkurs ,,Społecznik Roku" na terenie miasta Chełm edabska 739
Ogłosznie w sprawie Konkursu ,,Społecznik Roku" na terenie miasta Chełm edabska 543
Informacja o konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska edabska 506
Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU” na terenie Miasta Chełm edabska 1043
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm 2020-2023 edabska 1229
KONKURS o przyznanie tytułu ,,Społecznika Roku" na terenie Miasta Chełm edabska 1382
Laureatem Konkursu ,,Społecznik Roku na terenie miasta Chełm" została Pani Anna Wyczyńska edabska 1859