Loading
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Sprawdź czy prawo jazdy jest już gotowe do odebrania

ekierowca

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odebrania

epojazd

 

MPM

E-Urząd

Logo KDR

Akty prawne w wersji elektronicznej

BIP

zwiazek powiatow polskich

Deklaracja dostępności

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Chełm

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Chełm

W oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu danej gminy.

Dlatego też w latach 2011 i 2012 wykonano 1 126 kart adresowych. Ujęte w nich zostały obiekty, które są w Wykazie Kart Ewidencyjnych Zabytków znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, nie wpisanych do Rejestru Zabytków oraz w Wykazie Zabytków Nieruchomych Województwa Lubelskiego wpisanych do Rejestru Zabytków. Wykonano 1000 kart adresowych obiektów, które znajdują się w planach zagospodarowania przestrzennego. Celem przygotowania projektu Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chełm, Prezydent Miasta Chełm powołała zespół do przeprowadzenia weryfikacji kart adresowych. Podczas spotkań Zespołu (z udziałem osób dodatkowo zaproszonych do współpracy), dokonano szczegółowej analizy wykonanych kart adresowych obiektów, pod względem ujęcia ich w GEZ. Wynika z niej, że większość obiektów z 1000 wykonanych kart adresowych nie kwalifikuje się do ujmowania ich w GEZ, gdyż obiekty te zostały przekształcone i zatraciły swój pierwotny charakter. Karty z obiektami, które nie zostały zakwalifikowane do GEZ, stanowią wykaz kart adresowych obiektów na terenie miasta Chełm, według stanów zachowania wynikających z wykonanych kart w 2011 i 2012 roku. Ostatecznie na GEZ składa się na 405 kart adresowych oraz załączniki do poszczególnych kart zespołów. Wykaz kart adresowych zawiera obiekty architektury i budownictwa, zespoły architektury i budownictwa, karty adresowe parków, ogrodów i zieleni historycznej, karty adresowe na które składają się cmentarze, miejsca pamięci narodowej, pomniki i tablice oraz karty adresowe składające się ze stanowisk archeologicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystąpiono do Kierownika Delegatury w Chełmie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie o wydanie opinii dotyczącej prawidłowości sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chełm. Dnia 20.12.2013 roku, Konserwator zaakceptował listę obiektów zgłoszonych do włączenia, do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chełm. Jednocześnie nie zgłosił zastrzeżeń merytorycznych do opracowanych kart adresowych, stwierdzając, że spełniają one warunki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Zarządzeniem Nr 959/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23.12.2013 roku, przyjęto wykaz kart adresowych stanowiących Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Chełm.

Należy zaznaczyć, że przepisy prawa nie przewidują obowiązku informowania właścicieli i posiadaczy zabytków o ujęciu go w gminnej ewidencji zabytków. Fakt włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, powinien być podany do publicznej wiadomości w sposób przyjęty z danej gminie. Zarządzenie dot. GEZ zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm: www.umchelm.bip.lubelskie.pl.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack