Loading
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Norweski Mechanizm Finansowy

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

nor_logo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie) to dwa instrumenty bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski. Pomoc ta pochodzi z trzech krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), będących zarazem członkami Europejskigo Obszaru  Gospodarczego (EOG), tj.: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Obszary priorytetowe przedsięwzięć, które mogą uzyskać wsparcie z ww. mechanizmów finansowych:
1. Ochrona srodowiska - inwestycje,
2. Promowanie zrównoważonego rozwoju,
3. Ochrona kulturowego dziedzictwa,
4. Rozwój zasobów ludzkich,
5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
6. Badania naukowe,
7. Wdrażanie przepisów z Schengen,
8. Ochrona środowiska - nieinwestycyjna,
9. Polityka regionalna i działania transgraniczne,
10. Pomoc techniczna przy wdrażaniu prawa UE.


Projekt "Ekoturystyka bez granic - turystyka ekologiczna w regionie przygranicznym Chełm - Kowel" jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Miasto Chełm i Miasto Kowel na Ukrainie (Partner projektu). Projekt współfinansowny jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Celem ogólnym projektu "Ekoturystyka bez granic - turystyka ekologiczna w regionie przygranicznym Chełm - Kowel"jest poprawa komunikacji społecznej i współpracy transgranicznej mieszkańców i władz w regionie przygranicznym Chełm - Kowel poprzez rozwój i promocję transgranicznej turystyki ekologicznej. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Chełm. Projekt przyczyni się do wymiany informacji, doświadczeń oraz promocji turystyki ekologicznej w regionie przygranicznym Chełm - Kowel.

Więcej informacji nt. projektu na stronie internetowej: http://softblue.home.pl/chelm/


Projekt pt. „Portrety miast – tworzymy wspólnie” realizowany jest w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Czas trwania projektu: 1 kwietnia – 31 2010 - lipca 2010, kwota projektu: 92.489,46 zł, kwota dofinansowania: 85%. Projekt realizowany jest przez miasto Chełm przy zaangażowaniu miasta Kowel, będącego partnerem projektu. Głównym założeniem jest promocja walorów turystyczno – krajoznawczych miast Chełma i Kowla w regionie.

Działania projektu sprowadzały się głównie do organizacji konkursów filmowych i fotograficznych, które adresowane były do mieszkańców tych miast. 19 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej z wybranymi pracami zgłoszonymi do konkursów. Następnie miała miejsce konferencja podsumowująca projekt, podczas której odbyła się prezentacja nagrodzonych filmów. W czasie uroczystości laureaci konkursów otrzymali nagrody. W ramach realizacji projektu wydany został album pt.: „Portrety Chełma i Kowla” z fotografiami przedstawiającymi miasta Chełm i Kowel wraz z płytą DVD zawierającą nagrodzone filmy oraz film promocyjny.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack