Loading
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://archiwum.umchelm.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Sprawdź czy prawo jazdy jest już gotowe do odebrania

ekierowca

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odebrania

epojazd

 

MPM

E-Urząd

Logo KDR

Akty prawne w wersji elektronicznej

BIP

zwiazek powiatow polskich

Deklaracja dostępności

Odpady Komunalne 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

KOMUNIKAT

Popiół - to nie plastik i nie szkło

 

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym pod wieloma nieruchomościami pojawił się sezonowy odpad z palenisk domowych - popiół, odbierany zgodnie z harmonogramem nieodpłatnie bezpośrednio z nieruchomości dwa razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.  Obserwując praktyki Chełmian w zakresie gromadzenia odpadów zwracamy uwagę na coraz częściej powtarzające się nieprawidłowości dotyczące zbierania pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych. Dość częstym, nagannym zjawiskiem jest składowanie popiołu w pojemnikach przeznaczonych do zbierania metali i tworzyw sztucznych oraz szkła, przekazanych nieodpłatnie mieszkańcom przez Spółkę.

Zwracamy uwagę, że nieprawidłowym postępowaniem jest wyrzucanie popiołu do żółtych i zielonych kubłów i tak zgromadzony popiół nie będzie odbierany, mimo oklejenia pojemnika informacją o zawartości popiołu.

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy biorący nieodpłatnie pojemniki w używanie zobowiązali się do ich używania zgodnie z przeznaczeniem tj. na zbiórkę metali i tworzyw sztucznych oraz szkła. Ponadto treść umowy zawiera także zobowiązanie do utrzymywania pojemników w należytym i niepogorszonym stanie. Przestrzeganie prawidłowych zasad zbierania i przekazywania odpadów gwarantuje zachowanie sprawnego i bezpiecznego odbioru odpadów z nieruchomości.

Mieszkańcy przekazujący popiół z palenisk domowych powinni zaopatrzyć się we własnym zakresie w osobny, standardowy pojemnik służący do jego gromadzenia. Może on mieć dowolny kolor inny niż żółty, niebieski, zielony i brązowy, dodatkowo oznaczony napisem „Popiół” oraz musi być przystosowany do mechanicznego załadunku i odbioru. Istnieje także możliwość samodzielnego wywozu popiołu poza harmonogramem i nieodpłatne przekazanie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5 w Chełmie.

Pracownicy MPGK podczas odbioru odpadów z nieruchomości prowadzą kontrolę worków i pojemników do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem. Niezastosowanie się do zasad prawidłowej segregacji skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia podwyższonej opłaty, co należy do kompetencji pracowników Urzędu Miasta Chełm.

 Pojemnik z błędnym opisem na frakcje Szkło 04Pojemnik z błędnym opisem na frakcje Szkło 05 Pojemnik z błędnym opisem na frakcje Szkło 07

 

 

 

OGŁOSZENIE!

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 r. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Chełm.

treść OGŁOSZENIA

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, mają 60 dni od daty publikacji tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu MIasta Chełm tj. do 26 grudnia 2021 r. na złożenie poniższych oświadczeń do Urzędu Miasta Chełm:

- oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Chełm

lub

- oświadczenie o odwołaniu oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Chełm

 

 

 

INFORMACJA
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Chełma będących innej narodowości, że zgodnie z obowiązującymi prawem, właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta jest to obecnie 10,90 zł od jednego mieszkańca. W celu zapoznania się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji odsyłamy bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi który mieści się przy ul. Mickiewicza 32a, a także do strony internetowej http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady lub pod nr tel.: 82 564 36 95.

INFORMATION
We would like to remind all residents of Chełm who are of other nationalities that, in accordance with the applicable law, the owner of the property on which municipal waste (rubbish) is generated are required to submit a declaration on the amount of the municipal waste management fee. According to the resolution of the City Council, it is currently PLN 10,90 per capita. In order to get information about the general rules for submitting these declarations, please contact directly the Municipal Waste Management Department located at Mickiewicza Street 32a, as well as to the website http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady or by phone: 82 564 36 95.

ОГОЛОШЕННЯ
Нагадуємо всім іноземцям, що проживають у Хелмі, що відповідно до чинного законодавства Польщі власник об’єкту нерухомості, на території якого утворюються побутові відходи (в основному сміття), зобов’язаний подати декларацію про розмір оплати за побутові відходи. Згідно з постановою міськради, ця сума становить 10,90 злотих на одного мешканця. Для того, щоб дізнатися загальні правила подання цих декларацій, зверніться безпосередньо до Департаменту комунального господарства за адресою вул. Міцкевича 32a, а також на веб-сайт http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady або за телефоном 82 564 36 95.

 

 

 

Logo SSp2021 28 Akcja 1

Szanowni Mieszkańcy Miasta Chełm

Urząd Miasta Chełm wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapraszają do współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska w ramach kampanii “Sprzątanie Świata 2021”, która odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 roku pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Logo SSP2021 Myślę 1Zorganizowane grupy chcące wziąć udział w akcji zapraszamy do zgłoszenia się do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm, ul. Mickiewicza 32A (tel. 82 565 26 20 lub na e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zgłoszenia przyjmujemy do 17 września 2021 roku, przy zgłoszeniu należy podać opiekuna grupy, ilość osób biorących udział w kampanii, termin sprzątania, teren który dana grupa zamierza sprzątać oraz miejsce złożenia odpadów.

Po worki i rękawice należy zgłaszać się (po wcześniejszym zgłoszeniu) w dniach 13 - 17 września 2021 roku do siedziby GOK ul. Mickiewicza 32A. Worki z zebranymi odpadami nieodpłatnie odbierze MPGK sp. z o.o. w Chełmie.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”!

INFORMATOR O AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA − POLSKA 2021

Plakat 28. Akcji

 

PODSUMOWANIE AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2021

W akcji wzieło udział ponad 3000 osób, które zebrały około 400 worków śmieci.

Serdecznie dziękujemy za udział!

Poniżej fotorelacja (linki)

Zdjęcia od grup biorących udział w sprzątaniu Chełma

Zdjęcia z happeningu na deptaku pod hasłem "Myślę, więc nie śmiecę" oraz propagowania programu "Czyste powietrze"

 

 

 

 INFORMACJA O WYDAWANIU ŻÓŁTYCH POJEMNIKÓW

 

baner zolte kosze stronaOd poniedziałku 28 czerwca 2021 r. rozpoczęła się akcja wydawania żółtych pojemników dla mieszkańców naszego miasta.

 

W ramach umowy z Urzędem Miasta Chełm, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zakupiło kilka tysięcy żółtych pojemników o pojemności 240 litrów. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej naszego miasta będą mogli nieodpłatnie odebrać kubły do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji metale i tworzywa sztuczne.

 

Pojemniki można odbierać przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5, w godzinach pracy Punktu (od poniedziałku do piątku 7-16 oraz w sobotę 7-14).
czytaj więcej

 

 

 

UWAGA !!! NIE WYRZUCAJ ŚMIECI W CZERWONYM WORKU !!!

Przypominamy, że odpady wytwarzane w domowych izolatoriach przez osoby chore na COVID-19 powinny zostać przekazane specjalistycznej firmie. Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm kontaktuje się z osobami przebywającymi w domowym izolatorium i informuje o terminie i sposobie odbioru odpadów.

Osoby przebywające w DOMOWYM IZOLATORIUM muszą się stosować do poniższych zasad:

nie wolno wychodzić z domu w celu wyrzucenia odpadów;

nie segregować powstałych odpadów tylko zbierać je do jednego worka (oddzielnie z osobami przebywającymi na kwarantannie);

odpady należy przechowywać do czasu odbioru, np. na balkonie, zalecane jest odczekanie 72 godzin, zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru;

po zapełnieniu worka z odpadami w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym.

WAŻNE: Jeśli firma odbierająca odpady nie zgłosi się po nie, to po 9 dniach, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, odpady te przestają stanowić zagrożenie i należy traktować jako odpady komunalne. Wówczas można je wyrzucić jako odpady komunalne zmieszane, ale tylko i wyłącznie w CZARNYM WORKU.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE TO ODPADY KOMUNALNE podlegające normalnym zasadom gospodarowania:

worek z odpadami należy przenieść do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

w trakcie czynności związanych z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy zastosować się do zasad reżimu sanitarnego (rękawiczki i/lub dezynfekcja rąk).

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące postępowania z odpadami w dobie epidemii znajdziemy pod adresem www GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

(PDF - Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2)

 

 

 

Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2021

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2021 r. z zabudowy jednorodzinnej

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów ze wspólnot i spółdzielni

 

 

CZERWONE POJEMNIKI NA ELEKTRYCZNE ŚMIECI W CHEŁMIEczerwony pojemnik elektro

Dziewięć charakterystycznych, czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostało postawionych w kilku dzielnicach Chełma.

Na mocy umowy zawartej przez Miasto Chełm z MB Recycling, Fundacją Odzyskaj Środowisko oraz organizacją odzysku AURAEKO, mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i szybko pozbyć się zalegających w ich domach elektrycznych śmieci.

Przetworzone w specjalnych zakładach wrócą do Chełma już wiosną w postaci ekologicznych uli. Miejską pasiekę będą tworzyć czerwone domy dla pszczół w części wykonane z recyklingu.

Symbolem projektu „Elektryczne Śmieci” jest nowoczesny pojemnik w kolorze czerwonym, do którego można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm, a więc np. nieużywane czy zepsute telefony, laptopy, suszarki, tostery, ale także baterie i tonery.
 

Prawidłowa utylizacja elektrycznych odpadów pozwala na ich recykling, czyli odzysk cennych surowców i substancji.

„Mieszkańcy Chełma wyrzucając elektryczne śmieci do dedykowanych czerwonych pojemników chronią siebie, swoje zdrowie, ale także środowisko naturalne. Warto podkreślić, że oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do czerwonych pojemników, z części odzyskanych materiałów powstaną ekologiczne ule, które już wiosną trafią do Chełma, by cieszyć oczy mieszkańców i turystów” – mówi Gabriela Leszczyńska, prezes zarządu AURAEKO.

Lokalizacji pojemników na Elektrośmieci na terenie ChSM w Chełmie

 1. ul. Gen. Maczka 5

 2. ul. K. Szymanowskiego 15

 3. ul. Piłsudskiego 30 b

 4. ul. Połaniecka 13

 5. ul. Powstańców Warszawy 1 (obok Przedszkola nr 14)

 6. ul. Wirskiego 4

 7. ul. Wolności 29-31

 8. ul. Wołyńska 3 (obok pojemników na odzież używaną Ecotextil)

 9. ul. Wołyńska 13

 

 

 

Informacja o formach składania DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obecnie w Urzędzie Miasta Chełm trwają prace nad stworzeniem e-deklaracji. Do tego czasu dopuszcza się składanie deklaracji poprzez:
1. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Chełm na platformie EPUAP TUTAJ
Taką deklarację oraz wymagane załączniki należy:
   - pobrać na dysk lokalny, wydrukować i wypełnić;
   - zeskanować lub zrobić zdjęcie i zapisać na dysk lokalny;
   - zapisaną deklarację i wymagane załączniki dołączyć do formularza pisma ogólnego;
   - formularz pisma ogólnego wraz z załącznikami należy przed wysłaniem koniecznie podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tutaj wzór właściwego wykonania wysyłki deklaracji.


Ponadto tradycyjnie:
2. Deklarację w formie PDF można pobrać do wydruku TUTAJ, wypełnić ręcznie i nadać w placówce pocztowej;
3. Złożyć osobiście w Referacie Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65 lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32A.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Informacja o pojemnikach do zbiórki szkła oraz metali i tworzyw sztucznych!

Przypominamy i wyjaśniamy, że bezpłatnie przekazane przez MPGK sp. z o .o. pojemniki na szkło oraz metale i tworzywa sztuczne należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem i z podpisaną umową użyczenia. Oznakowane pojemniki o pojemności 120 l w kolorze zielonym służą do zbiórki tylko opakowań szklanych. Natomiast pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 240 l służą do zbiórki metali, tworzywa sztuczne i opakowań wielomateriałowych.

W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę, na pozostałe surowce wtórne tj. papier mieszkańcy, otrzymają specjalne pojemniki w następnych latach.

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone odbierane są cały rok. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych posiadający kompostownik i kompostujący w nim bioodpady mogą skorzystać z 10 % zniżki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 ULOTKA INFORMACYJNA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

(kliknij ulotkę aby powiększyć)

Ulotka MPGK segregacja VII2021

 


Przypominamy Mieszkańcom o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób nieselektywny, powinni niezwłocznie złożyć nowe deklaracje obligujące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2b.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Ci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracje na segregację odpadów, powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/162/19 z dnia 29.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6950)

W celu prawidłowego segregowania odpadów, każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzyma ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej przewoźnika MPGK Sp. z o.o. w Chełmie oraz UM Chełm.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Chełmie, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

 

 

Regulamin PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) dla mieszkańców miasta Chełm

 

Załącznik do Regulaminu PSZOK Chełm - upoważnienie

 

 

DO POBRANIA: (dokumenty obowiązują od 1 stycznia 2020r.)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - od 1 stycznia 2020r

Wykaz nieruchomości zamieszkałychZałącznik nr 1 do deklaracji

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Załącznik nr 2 do deklaracji

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – Załącznik nr 3 do deklaracji

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odnośnik do EPUAP

 

Pełnomocnictwa:

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

Uchwała nr XXVII/243/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXVII/244/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32A.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁM:

Na podstawie uchwały XXI/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od dnia 1 lutego 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chełm:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez miasto Chełm od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 29 listopada 2019r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w części 10% należnej opłaty.

Uchwałą nr XIII/139/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r zwalnia się w części 50 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z dnia 26 października 2020 r. z późn. zm.).

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:

OBOWIĄZUJĄCE OD 01 KWIETNIA 2020 ROKU

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za:

worek:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł,

pojemnik:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 5,50 zł,

3) o pojemności 140 l - w wysokości 6,50 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 11,50 zł,

5) o pojemności 360 l - w wysokości 17,50 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,00 zł,

7) o pojemności 1500 l - w wysokości 73,00 zł,

8) o pojemności 2,2 m³ - w wysokości 108,00 zł,

9) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 122,00 zł,

10) o pojemności 5 m³ - w wysokości 245,00 zł,

11) o pojemności 7 m³ - w wysokości 343,00 zł.

 

Obowiązujące do 31 marca 2020 roku

worek/pojemnik:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 11,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 19,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 28,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 54,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 73,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości 108,00 zł,

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 122,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 245,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 343,00 zł.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie naliczyć podwyższoną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

- dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stawka podwyższona wynosi 43,60zł od jednego mieszkańca,

- dla nieruchomości niezamieszkałych stawka podwyższona wynosi trzykrotność stawki podstawowej.

 

TERMIN WNOSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Bank PEKAO S.A. I O/Chełm:

05 1240 2223 1111 0010 5009 8337

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Od 1 sierpnia 2016 r. Miasto Chełm nie zawiera nowych umów na dzierżawę pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Podmioty, które chcą dzierżawić pojemniki powinny zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 lub do Zakładu Oczyszczania Miasta z siedzibą 22-100 Chełm ul. Bieławin 5.

Osoby, które we własnym zakresie zaopatrują się w pojemniki, informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na terenie naszego miasta właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia posesji w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na ich zgodność z Polską Normą EN 840, ponieważ tylko takie pojemniki posiadające charakterystyczne kołnierze-chwytaki będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym  będą opróżniane bez obawy o uszkodzenie podczas wyładunku.

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania dla sprawnego i bezkolizyjnego odbioru odpadów bezpośrednio z posesji oraz posiadać:

- kółka umożliwiające przemieszczanie,
- przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego,
- odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.

Zwracamy uwagę, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego przez specjalistyczne pojazdy zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo.

Informujemy, że odpady zgromadzone w tego typu oraz w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp. nie będą odbierane.

Przypominamy, że pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym i nie może być uszkodzony, przede wszystkim musi posiadać stabilne dno. Należy pamiętać także o zachowaniu właściwej nośności i nie przekraczaniu maksymalnych obciążeń dla poszczególnych wielkości pojemników, uwidocznianej przez producentów na bezpośrednio na obudowie.

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się w terminach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości.

3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w terminach zawczasu ustalonych albo na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów zgodnie z limitami ustalonymi z podmiotem odbierającym odpady.

4. Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb komunalnych.

 

Kontakt w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi:

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu Miasta Chełm
ul. Mickiewicza 32A

tel. (82) 565 26 20
tel. (82) 565 26 08
Dział wymiaru: tel. (82) 564 36 95 - DEKLARACJE

Kierownik: Elżbieta Fornal
tel. (82) 564 33 49


 Logo mis odpady

 

 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm uprzejmie przypomina, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12) nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy niżej wymienionych sprawozdań:

 1. roczne sprawozdanie, przedstawiane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art.9n ustawy). Podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Prezydentowi Miasta sprawozdanie zerowe;

 2. roczne sprawozdanie, przedstawiane przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 9na ustawy);

 3. roczne sprawozdanie, przedstawiane przez podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 9nb ustawy);

 4. kwartalne sprawozdanie, przedstawiane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale (art. 9o ustawy).

 

Wymieniona wyżej ustawa przewiduje zastosowanie kar pieniężnych za:

 1. przekazanie nierzetelnego sprawozdanie - w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 500 zł do 5000 zł;

 2. przekazanie po terminie sprawozdania - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

Uchwały OBOWIĄZUJĄCE dotyczące gospodarki odpadami:

1. Uchwała Nr XVI/131/19 z 30 października 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 5912)

2. Uchwała nr XXVII/243/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm (Dz.U. Woj. Lub. z 2020r. poz. 3051)

3. Uchwała Nr XVI/132/19 z 30 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 5913)

4. Uchwała nr XXVII/244/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3052)

5. Uchwała Nr XX/168/19 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 206)

6. Uchwała Nr XXIII/205/20 z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1458)

7. Uchwała nr XIII/138/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 3631)

8. Uchwała nr XIII/139/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 3632)

9. Uchwała Nr XVIII/161/19 z 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6949)

10. Uchwała Nr XVIII/162/19 z 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicielanieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r, poz. 6950)

11. Uchwała Nr XX/169/19 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 207)

12. Uchwała Nr XXV/282/12 Rady Miasta Chełm z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.U. Woj. Lub z 2013 r. poz 141)

 

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami (obowiązujące do 31 grudnia 2019 r.)

 

SPRAWOZDANIA z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prezydent Miasta Chełm informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu na podstawie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020:

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 55,43 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,90 %
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 %

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prezydent Miasta Chełm informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu na podstawie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019:

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 44,09 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 %

 

KOREKTA SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

 

Rejestry i wykazy

 

Podmioty odbierające i gospodarujące odpadami komunalnymi z terenu miasta Chełm:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-100 Chełm
ul. Wołyńska 57
tel.
82 563 14 61

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a
tel. 82 565 60 05 oraz 565 44 93

Godziny otwarcia:

 od poniedziałku  do piątku      7.00 - 16.00
 sobota      7.00 - 14.00

 

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych
22-100 Srebrzyszcze

ul. Dorohuska 70
tel. 82 563 14 61 do 63 wew. 401

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack