A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

logo pl by ua

W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. Miasto Chełm w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Łuck na Ukrainie realizował projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wartość projektu: 2 415 694,21 Euro

Wartość dofinansowania: 2 174 124,78 Euro (90% kosztów kwalifikowalnych)

W ramach projektu przebudowana została ulica Kolejowa w Chełmie, na odcinku od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Przemysłowej, wzdłuż której powstał ciąg pieszo rowerowy. Przebudowano przejścia dla pieszych i podjazdy do nieruchomości, dostosowując je do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo, przy Zakładzie Karnym, wybudowano parking. Koszt całej inwestycji to 6 849 044,35 zł.

W ramach projektu zorganizowano dwa panele eksperckie dotyczące transgranicznego bezpieczeństwa komunikacyjnego Chełma i Łucka (w formie wideokonferencji). W spotkaniach udział wzięło 20 specjalistów z zakresu szeroko pojętego drogownictwa – przedstawicieli Chełma i Łucka. Efektem paneli było utworzenie z pośród ich uczestników Platformy Bezpieczeństwa Transgranicznego, która umożliwia jej uczestnikom wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie doradcze.

Przygotowana została trójjęzyczna publikacja „Transgraniczne bezpieczeństwo komunikacyjne Chełma i Łucka”, ukazująca namacalne efekty realizacji projektu partnerskiego przy 90% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Wersja papierowa folderu dostępna jest nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Chełm - pok. 23A, oraz w Biurze Informacji Turystycznej.

Folder można obejrzeć TU.

Partner projektu, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck, przebudował ulicę Rinenską w Łucku (od ulicy Zadovetska do ul. Kuprin) oraz zmodernizował system oświetlenia zewnętrznego wzdłuż dwóch głównych ulic Łucka (Koniakina i Kuprin). Dodatkowo opracował i wdrożył zautomatyzowany system zarządzania ruchem drogowym.

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack