Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
https://archiwum.umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://archiwum.umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://archiwum.umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://archiwum.umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://archiwum.umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://archiwum.umchelm.pl/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Urzędu Miasta Chełm.

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2009r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: czerwiec 2015r.

Status pod względem zgodności

Strona główna oraz podstrony Urzędu Miasta Chełm nie są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronach Urzędu Miasta Chełm znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki , ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 25.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Urząd Miasta Chełm podejmie wszelkie kroki,aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach Urzędu Miasta Chełm można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

Na stronie głównej umieszczono linki - skróty prowadzące do:

 • wyszukiwarki serwisu,
 • deklaracji dostępności.

Dokumenty

Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Urząd Miasta Chełm stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: informatyka[at]umchelm.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: informatyka[at]umchelm.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Chełm mieści się w sześciu budynkach:

1) przy ul. Lubleskiej 65:

    Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Lubelskiej i od strony parkingu – z tyłu budynku, do którego można przejść przez parter.  Do obu wejść prowadzą schody zabezpieczone poręczami ( od str. Lubelskiej poręcz umiejscowiona po lewej i prawej stronie, jak również usytuowana jest poręcz pośrednia, natomiast od str. parkingu poręcz znajduje się po prawej stronie schodów).
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która usytuowana jest po drugiej stronie budynku (od strony parkingu) z dostępem do korytarzy. Winda obsługuje wszystkie poziomy budynku.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.
Przy budynku znajdują się 3 oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  i 2 miejsca za budynkiem Kina Zorzy.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Na parterze budynku w miejscu obsługi mieszkańców znajduje się wideotelefon do obsługi języka migowego, dostępny jest również wideotłumacz języka migowego – link:


https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/jabber/jezyk-migowy.html - do nawiązania połączenia wideo jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – należy pobrać wtyczkę Cisco Jabber Guest. Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego

2) przy ul. Lubelskiej 63:

    Wejście do budynku możliwe jest po pokonaniu trzech schodków. Brak poręczy przy wejściu. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjechania windą znajdującą się z tyłu budynku (przy ul. Lubelskiej 65 – budynek przy ul. Lubelskiej 65 jest połączony z budynkiem przy ul. Lubelskiej 63). W przypadku skorzystania z windy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wjeżdża windą na parter budynku przy ul. Lubelskiej 65, a pracownik wykonujący swoje obowiązki przy ul. Lubelskiej 63 przychodzi do osoby i pomaga w załatwieniu sprawy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – przy ul. Lubelskiej 65, po lewej stronie od wejścia. Przy budynku znajdują się 3 oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  i 2 miejsca za budynkiem Kina Zorzy – miejsca parkingowe są wspólne dla budynku przy ul. Lubelskiej 63 i ul. Lubelskiej 65.
Do budynku można wejść z psem asystującym. Na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65 w miejscu obsługi mieszkańców znajduje się wideotelefon do obsługi języka migowego, dostępny jest również wideotłumacz języka migowego – link:


https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/jabber/jezyk-migowy.html - do nawiązania połączenia wideo jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – należy pobrać wtyczkę Cisco Jabber Guest. Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego

3) przy ul. Obłońskiej 20:

    Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po prawej stronie poręczą. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która znajduje się po lewej stronie budynku. Winda obsługuje wszystkie poziomy z dostępem do korytarzy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia.
Przy budynku znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z  wideotłumacza języka migowego – link:

https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/jabber/jezyk-migowy.html - do nawiązania połączenia wideo jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – należy pobrać wtyczkę Cisco Jabber Guest. Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego

4) przy ul. Pocztowej 50:

    Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Pocztowej i od strony parkingu - z tyłu budynku. Przy wejściu od ul. Pocztowej znajdują się schody bez poręczy oraz podjazd dla wózków, natomiast od strony parkingu ( z tyłu budynku) wejście nie posiada schodów, więc wózek inwalidzki może wjechać do środka budynku.
W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro ( od ulicy Pocztowej ) można wejść po schodach, korytarze są dostępne dla wózków inwalidzkich. Brak pętli indukcyjnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się w budynku na parterze od       ul. Pocztowej.
Do budynku można wejść z psem asystującym. Na parkingu znajdującym się z tyłu budynku brakuje oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, natomiast po prawej stronie budynku ( od ul. Pocztowej) znajduje się parking, który posiada 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z  wideotłumacza języka migowego – link:


https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/jabber/jezyk-migowy.html - do nawiązania połączenia wideo jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – należy pobrać wtyczkę Cisco Jabber Guest. Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego 

5) przy ul. Mickiewicza 32a:

    Budynek jest wynajmowany. Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego można wejść schodami, które zabezpieczone jest poręczą po prawej stronie. Budynek nie posiada windy.  Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości wjechania do wnętrza budynku. W takim przypadku pracownik wychodzi na zewnątrz budynku w celu załatwienia sprawy. Obok budynku znajduje się parking, na którym nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, jak również  toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Istnieje możliwość skorzystania z  wideotłumacza języka migowego – link:


https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/jabber/jezyk-migowy.html - do nawiązania połączenia wideo jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – należy pobrać wtyczkę Cisco Jabber Guest. Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego


 6) przy Pl. Niepodległości 1

    W budynku jest wynajmowanych kilkanaście pomieszczeń ( 12 pokoi). Wejście do budynku przy pl. Niepodległości 1 jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach, pochylnią na niskim parterze umiejscowioną przy schodach i prowadzącą do wind z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje. W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni, a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się na parterze. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym. Istnieje możliwość skorzystania z  wideotłumacza języka migowego – link:


https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/jabber/jezyk-migowy.html - do nawiązania połączenia wideo jest wymagane dodatkowe oprogramowanie – należy pobrać wtyczkę Cisco Jabber Guest. Minimalne obsługiwane wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome wersja 18, Mozilla Firefox wersja 10, Internet Explorer 8, Apple Safari wersja 5. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Hiperłącze do aplikacji Tłumacz Języka Migowego

Dostępne środki komunikacji:

- e-mail: info[at]umchelm.pl

- kontakt z Referatem Obsługi Interesantów nr tel. (82) 565 20 70, (82) 565 22 23, (82) 564 37 52

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack