Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

UL. LUBELSKA 65

22-100 CHEŁM

Chełm, dnia 12 kwietnia 2021 roku

 

DPK-KS.426.1.2021

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Chełm na rok 2021 oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Chełm w 2021 roku

Prezydent Miasta Chełm ogłasza konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Chełm na rok 2021 oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Chełm w 2021 roku.

Konsultacje przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od dnia 7 kwietnia 2021 roku do dnia wydania opinii przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.

Informacja o wyniku konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powyższe wynika z Uchwały Nr LVI/503/10 Rady Miasta Chełm z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

 

                                                                                                                                                                                   Prezydent Miasta Chełm

                                                                                                                                                                                      /-/Jakub Banaszek