Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 01 stycznia 2018 roku

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 01 stycznia 2018 roku

 

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w formie elektronicznej w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.

W przypadku osób które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie dodatkowej Karty w formie elektronicznej będzie bezpłatne w sytuacji gdy wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2019r.

Jednocześnie osoby, które złożyły po dniu 31 grudnia 2017r wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w jednej formie a następnie po jej przyznaniu złożą wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.