A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Logo FE POIS EFRR

Miasto Chełm przystępuje do realizacji projektu „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”

WIZUALIZACJA

zbiorka odpadów

Tytuł i nr projektu:

„Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”

POIS.02.02.00-00-0021/19-00

Beneficjent: Miasto Chełm
Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wartość projektu: 11 799 422,01 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 576 550,68 PLN
Okres realizacji projektu: 2017 - 2022
Opis projektu:

   Przedmiotem projektu jest budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Bieławin w Chełmie oraz budowę infrastruktury towarzyszącej tj. pojemników podziemnych i półpodziemnych zlokalizowanych na terenie całego miasta.

Celem projektu jest poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Chełm dzięki dostarczeniu rozwiązań w zakresie prawidłowego ich zagospodarowania oraz podniesienie świadomości mieszkańców w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów, ich segregacji i recyklingu poprzez stworzenie do tego odpowiednich warunków.

Zakres inwestycji obejmuje także zakup/montaż:

  • mobilnej stacji recyklingu – 2 szt.
  • miejskiego punktu elektrośmieci – 5 szt.
  • stacji wody pitnej – 50 szt.
  • pojemników edukacyjnych na odpady segregowane (placówki oświatowe) - 60 szt.
  • ulicznych pojemników na odpady segregowane – 500 szt.
  • pojemników na odchody zwierzęce – 150 szt.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną ponadto działania informacyjno-promocyjne.

Jak sygnalizować nieprawidłowości w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack